De Valkenberg

De locatie is gelegen aan de voet van de groene stuwwal aan de zuidoostrand van Nijmegen in een geaccidenteerd terrein.
De nieuwe klinieken worden gebouwd in de stuwwal en in de bosrand met de kop van de gebouwen aan een open boomweide.
De eerste twee klinieken zijn in 2012 opgeleverd waaronder kliniek “De Valkenberg”, een vrij indeelbaar 4-laags gebouw voor 33 cliënten ouderenpsychiatrie.
Met het oog op toekomstige veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg is de kliniek vrij indeelbaar ontworpen.
De ouderen wonen per verdieping in groepen van 11 cliënten met een eigen kamer met sanitair en per groep een gezamenlijke huiskamer met keuken.
De nieuwe gebouwen kenmerken zich door een informele en zachte zijde aan de boomweide, waar wandelpaden de verschillende gebouwen ontsluiten en een formele en zakelijke zijde aan de ontsluitingsroute voor gemotoriseerd verkeer.
Ook de Valkenberg heeft een informele en uitnodigende uitstraling aan de boomweide. Aan deze zijde bevinden zich per laag de woonkamer met keuken en multifunctionele ruimte.
De woonkamers zijn voorzien van grote glaspuien om op deze manier veel daglicht en een betrokken gevoel met de boomweide te creëren.
Aan de zachte zijde bevindt zich eveneens de hoofdentree die zich manifesteert door een subtiele vervorming van de gevel, ingeleid door een hellingbaan.
Een tweede entree bevindt zich aan de formele zijde van het gebouw waar zich de facilitaire ruimtes bevinden met in het souterrain de fietsenstalling en installatieruimtes.
De individuele cliëntenkamers liggen aan de lange zijde van het gebouw met aan de westzijde per verdieping een in het volume opgenomen buitenruimte.

opdrachtgever
In dienst van SBH

project
33 plaatsen ouderenpsychiatrie

ontwerpteam
Gerrit Goudkuil, Jeroen van Veen, Twan Verheijen