Het Avontuur

De stripheldenbuurt in Almere is een uitbreidingswijk waarin ca. 2000 woningen zijn opgenomen. In het deelgebied “Veld T3” staat de 16 klassige school “ het avontuur” .

Aan het ontwerp ligt de vernieuwde onderwijskundige visie van de gemeente Almere ten grondslag. In deze visie bestaan geen afzonderlijke groepen meer, maar wordt er clustergewijs gewerkt in groepsverband c.q. individueel. Het gebouw is dusdanig georganiseerd dat het relatief eenvoudig is terug te grijpen op de groepsgedachte. Om in schaal een goede aansluiting bij de vrijstaande woningen te krijgen zijn de lokalen per vier geclusterd (bovenbouw en onderbouw) deze eenheden vormen een samenbindend ritme welke beëindigd wordt door een accent bebouwing waarin de speelzalen en de sportzaal zijn ondergebracht. Door de speelzalen te voorzien van verplaatsbare wanden en zodanig te positioneren onder de gymzaal op de verdieping, is de mogelijkheid ontstaan om deze ruimten meervoudig te gebruiken en bijvoorbeeld kleine theatervoorstellingen te houden.

De gevels zijn uitgevoerd in panelen van verschillende kleuren aan de straatzijde. De gevel aan de pleinzijde is ingetogener van uitstraling, ze vormt het decor voor de veel kleurigheid van de spelende kinderen. De gemetselde gevelvlakken zijn gemaakt van vierkante betonstenen.

opdrachtgever
In dienst van Jan Boot en Partners

project
Brede School – Het Avontuur – Almere

ontwerpteam
Gerrit Goudkuil, Jan Boot