Parijsch Culemborg

Voor Kleurrijk Wonen, STMR en Syndion is in de wijk Parijsch, een ensemble van vier woongebouwen ontworpen.
Onder supervisie van West 8 heeft 2G architecten de stedebouwkundige opzet en de gebouwen ontworpen.
2G Architecten heeft in samenwerking met Buro SBH en Van Wijnen Oost het plan uitgewerkt.
Eén van de woongebouwen wordt gerealiseerd voor de STMR en is ontworpen als kleinschalige woonvoorziening voor 32 dementerende ouderen.
Een tweetal gebouwen omvatten 56 levensloopbestendige appartementen.
Een vierde gebouw bestaat uit 16 kleine zelfstandige appartementen ten behoeve van bewoners met een niet aangeboren hersenletsel.

opdrachtgever
Buro SBH

project
Parijsch Culemborg

ontwerpteam
Gerrit Goudkuil, Maaike Wichern, Jeroen Sprangers