Beuningen

Standvast Wonen heeft voor de wijk Olden Tempel te Beuningen een visie opgesteld waarin de wijk een vitale en gedifferentieerde leefgemeenschap wordt. Aan de hand van beschreven leefstijlen en woonmilieus zijn woningtypologieën ontwikkeld die aansluiten bij de gewenste bewoners van “tolerante socialisers” te realiseren in de wijk. Op basis van deze leefstijlgroep zijn 40 grondgebonden starters- en eengezinswoningen aan de straten Gewelf en Obelisk ontworpen die een sterke relatie met de straat hebben. In de woning is een duidelijke en informele ontmoetingsplek: de woonkeuken. 8 studio’s/kamers voor een bijzondere doelgroep zijn aan de ring van de wijk gesitueerd. Om de nieuwe identiteit te versterken zijn de koppen van de woningen in een heldere en strakke lijn vormgegeven. De schoorsteen die in de kopgevels is opgenomen dient als herkenningspunt voor het nieuwe centrum van de wijk Olden Tempel..

opdrachtgever
In dienst van SBH

project
Olden Tempel Beuningen

ontwerpteam
Gerrit Goudkuil, Bastiaan Buurman, Twan Verheijen, Maaike Wichern, Jeroen Sprangers