STIP 3 VSO

De Herderschêeschool, de Rafaëlschool en de Prinses Whilhelminashool hebben besloten om hun samenwerking te versterken door samen één VSO-school te starten.
Na uitgebreide sessies hebben de 3 scholen in samenwerking met M3V een goed gefundeerd huisvestingsconcept en ruimtelijk programma ontwikkeld en vastgelegd, welke het uitgangspunt vormen voor de nieuw te bouwen school.
Als locatie voor de school is een bestaand schoolgebouw aan de Europalaan in Utrecht gekozen. Naast de eigen ruimten voor de verschillende gebruikers worden veel ruimten gezamenlijk gebruikt.
Dat gaat veelal om specifieke ruimten voor bijvoorbeeld sport, werkplaatsen en kantine, maar ook algemene spreek- of instructieruimten.
Synergie tussen de verschillende gebruikers wordt vooral bewerkstelligd door het gezamenlijk gebruik van voorzieningen als de centrale receptie, pantry’s, spreekkamers, vergaderruimten, een grote gezamenlijke personeels c.q. leerlingenruimte met aangrenzend een professionele keuken.
Naast het efficiënt ruimtegebruik wordt door het delen van deze voorzieningen de samenwerking en synergie tussen de verschillende scholen versterkt waardoor ze meer en beter gaan samenwerken en nog efficiënter met het gebouw omgaan..

opdrachtgever
In dienst van SBH

project
School voor speciaal onderwijs

ontwerpteam
Gerrit Goudkuil, Bastiaan Buurman, Ytzen Tamminga, Maaike Wichern, Jeroen Sprangers