Herbestemming school

Familie Lucassen heeft de voormalige Lagere Tuinbouwschool aan de Schoolstraat te Horst aangekocht.
Na lang overleg met de gemeente over de prijs en de benodigde bestemmingsplan wijziging. Is aan 2G architecten gevraagd om een ontwerp, omgevingsvergunning in te dienen en de werktekeningen te maken.
De school met zijn vier lokalen en de brede gang langs de lokalen wordt verbouwd tot woonhuis met de mogelijkheid in de toekomst de woning uit te breiden met een atelier voor de opdrachtgever.

opdrachtgever
Lucassen

project
Herbestemming school

ontwerpteam
Gerrit Goudkuil, Maaike Wichern