Algemene voorwaarden

2G Architecten baseert de overeenkomsten met haar opdrachtgevers op de Algemene voorwaarden DNR. De DNR staat voor De Nieuwe Regeling en is een eenduidige regeling die inspeelt op afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. De DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel monodisciplinaire- als geïntegreerde opdrachten.

De DNR 2011 (herziening 2013) is hier te downloaden.

Privacybeleid

2G Architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 2G Architecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ons privacybeleid is te downloaden via onderstaande link:

Het privacybeleid van 2G Architecten is hier te downloaden.

Alle verzoeken, alsook andere vragen die u mogelijk heeft over ons Privacybeleid of over de informatie die 2G Architecten over u heeft, dienen schriftelijk gericht te worden aan info@2garchitecten.nl