Werkwijze

De eerste verkenning tot samenwerking begint met een vrijblijvend gesprek. We informeren u dan over onze werkwijze en het gehele ontwerpproces. Ook lichten we alle procedures toe die bij het bouwen van een eigen woning van toepassing zijn.

Ons uitgangspunt voor ieder ontwerp bent u: de opdrachtgever. Aan de hand van uw wensen werken we in fasen aan een ruimtelijke vertaling van de ontwerpopdracht. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan de inpassing in en de aansluiting bij de omgeving. Op die manier zal uw woonwens uiteindelijk resulteren in een uniek bouwwerk.

Onze uitdaging is vorm, functie en materialisatie in heldere details te vertalen, waarbij we het oorspronkelijke concept in het gehele ontwerptraject goed bewaken. Vandaar dat we het gehele proces van schets tot en met oplevering graag willen begeleiden. Ons inziens komt dit de kwaliteit zeer ten goede.

 

1. Schets Ontwerp

Tijdens een tweede gesprek brengen wij uw wensen en de door de gemeente en welstand gestelde eisen in kaart. Hierbij wordt gelet op functionaliteit, esthetiek en uw budget. We denken mee, vertalen uw ideeën in creatieve en inspirerende schetsen en verwerken daarin globaal het bouwvolume, het woonoppervlak, de hoofdindeling en de uitstraling van het project. Op basis hiervan maken we een eerste schetsontwerp dat we altijd persoonlijk presenteren.

 

2. Voorlopig Ontwerp

De ontwerpfase is een creatief en uitdagend proces. Tijdens deze fase wisselen we onze ideeën met u uit. Na het nemen van een ontwerpbeslissing brainstormen we alweer over de volgende uitdaging. Op die manier komen we op  onverwachte en verrassende oplossingen. Plattegronden, gevels en doorsneden krijgen vorm en worden op hoofdlijnen weergegeven. We bespreken de kleuren en materialisatie met u en kunnen die vertalen in een 3D-visualisatie, waardoor er een goed virtueel beeld ontstaat van het ontwerp. Ten slotte dienen we het voorlopig ontwerp in bij de gemeente voor een vooroverleg en zal het getoetst worden aan het bestemmingsplan en aan de redelijke eisen van de welstandscommissie. 

 

3. Definitief Ontwerp en Omgevingsvergunning

Als u akkoord gaat met het voorlopig ontwerp en er ook een positieve reactie vanuit de gemeente is gekomen, starten we met het definitieve ontwerp. Dit werken we technisch uit voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. De tekeningen van het voorlopig ontwerp worden opgewerkt zodat er voldoende informatie is voor de aanvraag. Het definitief ontwerp heeft tevens tot doel om de plannen te toetsen aan het bouwbesluit.

Voor het indienen van het definitief ontwerp voor de bouwvergunning zijn er berekeningen en tekeningen van de constructeur nodig. Deze worden door ons dan weer verwerkt in de bouwkundige tekeningen. Daarnaast zorgen wij voor de benodigde bouwbesluit- en energie prestatienorm berekeningen. Ook de globale inpassing van de voorzieningen voor de installaties worden door ons verzorgd in het ontwerp.

De gemeente kan om verschillende aanvullende gegevens vragen. Dit zijn inventarisatie rapportages op het gebied van slopen; asbest; archeologisch onderzoek; milieuvoorzieningen en een ruimtelijke onderbouwing. Allemaal zaken waar u als opdrachtgever niet te lang bij stil wilt staan en die wij dan ook graag uit handen nemen.

 

4. Prijs- en contractvorming

Wanneer de gemeente de omgevingsvergunning heeft  verstrekt, begint de zoektocht naar een geschikte aannemer. Voordat de aannemingsovereenkomst kan worden getekend, leggen wij uw wensen vast in verder uitgewerkte tekeningen van het definitief ontwerp en een aanvullende technische omschrijving. Op basis van deze documenten kunnen aannemers uitgenodigd worden om een offerte op te stellen. Wij helpen u bij deze aanbesteding en bij de keuze voor de aannemer. 

 

5. Realisatie

Als de  aannemingsovereenkomst met de aannemer getekend is, kan gestart worden met de bouw. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij de bouw begeleiden en de planning en kwaliteit tijdens de bouw bewaken. Wij zorgen er op die manier voor dat u de vele keuzes op tijd maakt en achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Gedurende de gehele bouw zijn wij ten allen tijden beschikbaar voor uw vragen.

 

6. Leveren nazorg

Na de oplevering is het tijd om te gaan genieten van uw droomhuis. Maar het kan zijn dat er iets nog niet helemaal in orde is, de aannemer iets is vergeten of dat u toch nog een kleine aanpassing. Ook dan staan wij voor u klaar.